• Reklamacje

Bez-tytulu(2).png

Wszystkie produkty oferowane w marool.pl są nowe i zamknięte przez producenta. Dokładamy wszelkich starań, by każdy produkt wysyłany z magazynu był sprawny i pozbawiony wad. Jeżeli jednak zdarzyło się inaczej, możesz złożyć reklamację.

Skontaktuj się z nami telefonicznie 512 050 271 lub e-mailem: kontakt@marool.pl i powiedz co się stało.

Reklamowany Towar należy przesłać na adres: Bobyk Marool Marek Licznerski,  Hołuczków 14, 38-535 Tyrawa Wołoska

 

Wzór wypełnienia formularza reklamacji:Marool Marek Licznerski

Hołuczków 14

38-535 Tyrawa Wołoska

email: kontakt@marool.pl
tel.: +48 512050271

....................................., dnia .....................................Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł.
  • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)


    Z poważaniem

..................................... 
*niepotrzebne skreślić